แจ้งเกษตรกรหรือสมาชิกผู้ขายยาง ให้นำยางแผ่นดิบเข้ามาขายก่อนเวลา 10.30 น. ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้325
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้372
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1768
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3442
mod_vvisit_counterเดือนนี้6027
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19278
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1057448

Online (10 minutes ago): 30
Your IP: 54.221.73.186
,
Today: ธ.ค. 14, 2017

ระเบียบการบริการซื้อขายยางสำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์

1 การลงทะเบียนสมาชิก

 • ผู้ซื้อและผู้ขายสนใจจะใช้ตลาดกลางยางพาราใดต้องสมัครสมาชิกตลาดกลางยางพารา ณ สถานที่ตลาดกลางยางพารานั้นตั้งอยู่
 • ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกตลาดกลางยางพารานั้นๆก่อนการใช้บริการ
 • ผู้ซื้อยางเป็นผู้ส่งออก โรงงานแปรรูปยาง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและผู้ประกอบการค้ายาง
 • ผู้ขายเป็นชาวสวนยาง ผู้รวบรวมยางในท้องถิ่น สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการค้ายาง
 • ผู้ซื้อ มีอายุการเป็นสมาชิก ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน
 • เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

         ผู้ซื้อ

 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • สำเนาใบอนุญาตค้ายาง
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจยางจากสมาคมยางพาราไทยหรือสมาคมน้ำยางข้นไทยหรือจากสมาชิกผู้ซื้อในตลาดกลางยางพารานั้นๆ
 • ใบรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารพานิชย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองค้ำประกันจากธนาคาร วงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท และหนังสือรับรองค้ำประกันธนาคารสามารถใช้ร่วมกับทุกตลาด

        ผู้ขาย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีสถาบันเกษตรกรเป็นนิติบุคคลให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาที่ตลาดกลางยางพารานั้นๆกำหนด

2 การคัดคุณภาพยาง

 • ชนิดยางที่ซื้อขาย ประกอบด้วย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน(ไม่อัดก้อน)
 • ยางที่นำมาขายตลาดกลางต้องมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยยางกำหนด
 • เจ้าหน้าที่ตลาดกลางจะเป็นผู้คัดคุณภาพยาง กรณีตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในเแผ่นยาง เศษยาง จะปรับลดคุณภาพยาง หรือห้ามมิให้นำยางเข้ามาขายตลาดกลางแล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับเจตนาและความถี่ที่ตรวจพบสิ่งปลอมปน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบทลงโทษที่ตลาดกลางกำหนด
 • กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาทเรื่องคุณภาพยาง ให้ถือคำตัดสินของผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราเป็นที่สิ้นสุด

3 การชั่งน้ำหนักยาง

 • ตลาดกลางยางพาราให้บริการเครื่องชั่งระบบไฟฟ้า และเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์บรรทุกทั้งคันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องชั่งมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงพานิชย์
 • เจ้าหน้าที่ตลาดกลางเป็นผู้ชั่งและควบคุมการชั่งน้ำหนักยาง
 • ผู้ซื้อและผู้ขายรับน้ำหนักที่ตลาดกลางยางพารา