แจ้งเกษตรกรหรือสมาชิกผู้ขายยาง ให้นำยางแผ่นดิบเข้ามาขายก่อนเวลา 10.30 น. ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้335
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้49
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1852
mod_vvisit_counterเดือนนี้5126
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6568
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1076614

Online (10 minutes ago): 35
Your IP: 54.92.197.82
,
Today: ก.พ. 24, 2018
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำร่างยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (2560-2579) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพารามีกรอบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถนำไปขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของโลกด้านการผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่ยั่งยืน" ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2.การเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 3.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เละ 5.การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ดังกล่าว มีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงมีการ แบ่งเป้าหมายการดำเนินงานออกเป็นระยะละ 5 ปี โดยระยะแรกตั้งแต่ปีที่ 1-5 (2560-2564) จะให้ความสำคัญเรื่องระบบการผลิต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเป็น Smart Farmer สถาบันเกษตรกรมีการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีความสามารถในการทำธุรกิจ ระบบการผลิตและการแปรรูปยาง/ไม้ยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ข้อมูลด้านยางพารามีความสมบูรณ์ถูกต้องทันสมัย มีกฎหมายที่เอื้อ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ นอกจากนี้สวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน-อุทยานแห่งชาติจะต้องหมดไป
ระยะที่ 2 ปีที่ 6-10 (2565-2569) ให้ความสำคัญในเรื่องระบบการตลาด โดยจะผลักดันให้เกิดตลาดกลางยางพาราที่มีมาตรฐานในการบริหารงานครบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ธุรกรรมการซื้อขายยางในตลาดกลางกับตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงกันเป็น "ตลาดยาง กยท." ที่ทั่วโลกใช้ในการอ้างอิง
ระยะที่ 3 ปีที่ 11-15 (2570-2574) ให้ความสำคัญเรื่องนวัตกรรม อุตสาหกรรม โดยทำให้มีผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พร้อมสำหรับใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต มีพันธุ์ยางที่เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูง และมีปริมาณเนื้อไม้มาก
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 00:00:57 น.